Wij vertellen u graag meer over de middenbouw.

  • Kanjertraining, ook belangrijk in de middenbouw!

    Respect voor elkaar en elkaar beter begrijpen. Dat doen we met behulp van de Kanjertraining. We krijgen inzicht in gedrag en spelen rollen- en vertrouwensspelletjes.

  • Wereldoriëntatie, boekbespreking en breuken.

    In groep 5 beginnen we met wereldoriëntatie met behulp van de methode Blink. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen aan bod in deze digitale methode. Verder komen de breuken aan bod in groep 6 en houden we vanaf groep 5 een boekpromotie.

  • En natuurlijk zijn we ook volop creatief bezig.

    Creatieve middagen, talenten middagen, we doen het allemaal op de Brandaris. Wij vinden het belangrijk om creativiteit te stimuleren en te ontwikkelen.

Welkom in de middenbouw!

Vanaf groep 4 zit uw kind in de middenbouw. Ze horen niet meer bij de “kleintjes” van de school. In de middenbouw is veel aandacht voor taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Bovendien houdt uw kind een boekpromotie en een presentatie. Best spannend!

Groep 4 en 5

Je wordt sterker als persoon, leert verschillende strategieën toe te passen bij het rekenen.

Groep 4

In groep 4 willen we graag dat je sterker wordt als persoon, daarom volg je Max en zijn vrienden via de methode Kanjertraining en praten we over vriendschap, pesten, plagen en het oplossen van ruzies.

Je leert bij rekenen optellen en aftrekken met behulp van de getallenlijn. Je oefent het automatiseren tot 20 met behulp van de verliefde hartjes, tweelingen en buursommen. Je ontdekt de tafels van 1,2,3,4,5 en 10, leert ze te begrijpen en te automatiseren.

Bij taal ga je een begin maken met het leren schrijven van een verhaal. Je leert wat een werkwoord en een onderwerp in de zin is. Vervolgens leer je door het gebruiken van hoe, wat en wanneer om een zin langer te maken. Je gaat je woordenschat flink uitbreiden via themaplaten en krijgt tips om goed te leren luisteren.

In groep 4 leer je beter technisch  lezen via de methode Lekker lezen, en kun je je op je eigen niveau verder ontwikkelen.

Tijdens de schrijflessen leer je  hoofdletters schrijven en te gebruiken.

In de groep helpen wij elkaar met het leren. Als we in een groepje werken dan doen we dat op een coöperatieve manier waardoor er gedeelde verantwoordelijkheid is ten opzichte van elkaar. Dat is een fijne manier van leren.

We hebben het in onze groep tijdens wereldoriëntatie ook over dinosaurussen, planeten, oertijd, slimme uitvindingen en over ridders.

Kortom: Het is hartstikke leuk in groep 4.

Groep 5

Vanaf groep 5 werken we voor een deel met boeken en schriften, maar ook met behulp van de Chromebooks. Deze gebruiken we bij een aantal leervakken zoals rekenen en spelling. Deze vakken doen wij gepersonaliseerd en volgen we dus op ons eigen niveau. Bij de W.O. vakken maken we ook veel gebruik van de Chromebooks, maar dan om meer achtergrond informatie te krijgen. Dit doen we dan juist weer meer in de samenwerkende vorm.

Bij de rekenlessen Je gaan we de al aangeleerde  strategieën toepassen.

De tafels t/m 10 gaan we ook dit jaar weer flink oefenen, want als je die goed kent gaan de deelsommen ook makkelijker en kan je steeds moeilijkere rekenopdrachten maken.

Bij de taallessen gaan we oefenen met schrijfopdrachten, woordenschat, luisteren en spreken. Ook kijk op taal, zoals bijvoeglijk naamwoord, voorzetsels, wat een zin is, tegenwoordige tijd en verleden tijd komen aan bod.

In de spellinglessen van groep 5 worden de spelling categorieën die in groep 4 zijn aangeboden herhaald en uitgebreid en gaan we flink oefenen met de categorieën molen en mollen.

Je kunt als geheugensteuntje naar de spellingkaarten in de klas kijken met daarop een voorbeeldwoord, een afbeelding en de spellingsregel.

Nieuw zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur natuurlijk niet helemaal voor je maar in groep 5 krijg je hiervoor wel voor het eerst een leerblad mee naar huis om te oefenen voor de toetsen die horen bij deze vakken. Je kan al goed zelfstandig werken en je leert nu ook om informatie op te zoeken in boeken of op internet.

In groep 5 krijg je ook voor het eerst les van de vakleerkracht gym. Veel verschillende oefeningen en uitdagingen komen aan de orde.

Voor de lessen muziek gebruiken we 123 Zing. Lekker handig op het digibord meekijken naar de tekst van een lied of met muziekinstrumenten (bv boomwhackers) muziek maken.

En vrijdagmiddag ga je nu ook naar school. We doen mee met het handvaardigheid circuit met de groepen 5 t/m 8. Gezellig knutselen met hulp van ouders.

Groep 6

Je leer hoe breuken werken, spreekt straks een mooi woordje Engels en je geeft een presentatie voor de klas

Dan is de zomervakantie voorbij en zit je in groep 6. Je kunt steeds meer zelf en daar hoort ook eigen verantwoordelijkheid bij. Hier gaan we je dit jaar in begeleiden.

Ook in groep 6 werken we met Chromebooks voor de vakken rekenen, spelling en wereldoriëntatie.

Met rekenen maak je kennis met de breuken. Hier heb je de tafels ook weer voor nodig. Daarom krijg je twee keer een grote tafeltoets. Daarnaast ga je de plus- en min-sommen tot 5000 oefenen.

Met taal maken we een begin met zinsontleding en met spelling krijg je voor het eerst werkwoordsspelling.  Je maakt kennis met werkwoordsvormen die eindigen op -dt. Lastig!

Je gaat verder de diepte in met het vak Engels. Je leert de woorden van het Engels naar het Nederlands en we oefenen met de uitspraak in de klas. Natuurlijk helpt het zingen van een Engels liedje ons daarbij.

Ook ga je weer een boekpromotie en een presentatie voor de klas houden. Maar je neemt je ervaring en tips van vorig jaar mee, waardoor het vast nog beter gaat. Jezelf goed presenteren is erg belangrijk. Het geeft je zelfvertrouwen. En ook bij de weeksluiting proberen we iedereen te stimuleren om op het podium te komen. Samen iets moois neerzetten zorgt voor een goed wij-gevoel.

Kortom in groep 6 gaan weer mooie dingen gebeuren in jouw ontwikkeling. En we hebben er zin in om dat samen met jou te gaan doen!

Middenbouwers aan het woord

“Ik heb veel vrienden en een hele grappige meester”.

DrazicGroep 4

“Ik vind dat we een mooi schoolplein hebben, met een leuke klimtoren”.

LucaGroep 5

“Als er iemand gepest wordt, wordt er echt iets mee gedaan op de Brandaris”.

LoreenGroep 6

“Ik vind het leuk dat we talentenmiddagen hebben”.

BrittGroep 6

“Ik vind het leuk dat we veel feestdagen ook echt vieren, bijvoorbeeld aan carnaval”.

Tijngroep 6

“Er zijn veel grappige dingen op het podium en er worden veel leuke dingen georganiseerd”.

Evygroep 6