Visie van Sws de Brandaris

  • relatie

    Met zorg en respect voor elkaar in alle veiligheid.

  • autonomie

    Zelfstandig werken waar je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes.

  • competentie

    In een rijke leeromgeving met verschillende werkvormen sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De Brandaris, als het om kinderen draait!

Visie/missie van Samenwerkingsschool de Brandaris

Wij hanteren een adaptieve manier van werken, omdat verschillen tussen kinderen een principieel uitgangspunt is voor het didactisch en pedagogisch handelen. Centraal daarin staan de drie psychologische basisbehoeften van het kind.

Relatie:

Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid, geborgenheid en warmte. Kinderen leren normen en waarden te hanteren, respectvol om te gaan met elkaar, zorg voor elkaar te hebben, samen te werken, elkaar vertrouwen/geborgenheid en veiligheid te bieden.

Autonomie:

De eigenheid van de school en het individu willen we waarborgen. We leren kinderen zelfstandig te werken en zelfverantwoordelijkheid te nemen, zelf keuzes te maken, zichzelf te presenteren en voor zichzelf op te komen.

Competentie:

De kinderen leren in een rijke leeromgeving waar rust en structuur wordt geboden, en verschillende werkvormen worden gehanteerd. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind voelt het zich competent en wordt het zelfvertrouwen versterkt. Het stimuleren van de creativiteit in zijn diverse verschijningsvormen, krijgt op onze school veel aandacht.

Talentontwikkeling

Elk kind heeft talenten die het verdienen verder ontwikkeld en benut te worden. Deze talenten geven het kind eigenheid, maken het krachtig en zijn het vertrekpunt voor leren. Maar deze talenten liggen niet altijd aan de oppervlakte – pas als ze gezien worden, kunnen ze echt benut worden.  Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken wij met Talentenbouwers.

Talentenbouwers zijn leraren die extra bekwaam zijn in het talent gedreven werken met kinderen en hun ouders. Vanuit die visie, deskundigheid en ervaring ondersteunen zij de rest van het team bij het bewust inzetten van het eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen. Uitgangspunt is: “Elk kind heeft talenten!”.

Coöperatieve werkvormen

Vanaf 2015 verrijken we onze lessen met coöperatieve werkvormen. Waarom kiezen we voor coöperatief leren en wat houdt het in?

Vanuit de Brandaris was er de behoefte om kinderen meer te laten samen werken en meer betrokken te laten zijn bij hun eigen leerproces. Dit doen wij met behulp van coöperatieve leerstrategieën. Dit zijn strategieën die samenwerken, structureren en stroomlijnen. Enkele voorbeelden zijn: de binnen-buiten kring, tafelrondje per tweetal, tweegesprek op tijd, zoek iemand die……

Door inzet van deze krachtige werkvormen voelen kinderen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces, is er meer interactie en krijgen de kinderen meer oefenkansen. Hierdoor verbeteren resultaten.